Windows 7 Ultimate SP1 Mod Super Lite New

0

Windows 7 Ultimate SP1 Mod Super Lite

Ở bài viết trước mình đã giới thiệu đến các bạn một bản Windows 7 Lite 2 trong 1 chạy khá mượt mà và nhẹ. Bài viết này tiếp tục giới thiệu đến các bạn một bản Windows đã được rút gọn và chỉnh sửa một chút có dung lượng chỉ bằng bản Win XP.

Đây là bản Windows Lite được làm từ bộ cài Windows 7 X86 SP1 nguyên gốc. Chạy tốt trên các máy có cấu hình yếu đang chạy XP, được tinh chỉnh mượt mà, chạy nhanh. Do là Win Mod nên bạn nào muốn trở về nguyên gốc chỉ cần gỡ theme đã cài vào là được.

 

Bản Win này vẫn giữ lại các thành phần như:

 1. Windows Media Player (Sử dụng codecs mặc định)
 2. Internet Explorer 9 (Đặt Google làm trang chủ)
 3. Windows Mail
 4. Windows Fax and Scan
 5. Windows Defender (Mặc định)
 6. WinSAT (Windows Experience Index tool)
 7. all components needed for mobile computers
 8. Gadgets (CPU/RAM usage, time, calendar)
 9. Games
 10. .NET Framework 3.5.1
 11. Windows Update and Security Center
 12. Cài một số Theme

Một số tinh chỉnh:

 1. Có thể cài Theme ngoài
 2. Cho phép Windows Live Movie thêm File từ mạng
 3. Always Unload DLL
 4. Disable Group Policy Synchronise
 5. Disable Hibernation
 6. Disable Search Online on Unknown File Extensions
 7. Disable Shortcut Link Resolve
 8. Disable Thumbnail Cache
 9. Disable Windows Error Reporting
 10. Double Mouse Speed
 11. Enable Boot Defrag
 12. Enable DVD in Media Player
 13. Enable MSI Service in Safe Mode
 14. Faster Browsing in IE
 15. Increase Icon Cache
 16. Kill Services Quicker on Shutdown
 17. Open NFO files with notepad
 18. Remove ‘HomeGroup’ from Explorer
 19. Remove ‘Libraries’ from Explorer
 20. Remove ‘Music’ from Start Menu
 21. Remove ‘Pictures’ from Start Menu
 22. Remove Shortcut Suffix
 23. Remove ‘Videos’ from Start Menu
 24. Remove Windows Mail Splash
 25. Restore Previous Folder at Logon
 26. Show ‘Computer’ on Desktop
 27. Show Hidden Files/Folders
 28. Speed-up Access to AVI Media Files
 29. Unlimited Simultaneous Downloads

Lược bỏ các thành phần

 1. Accessibility
 2. BitLocker
 3. PowerShell
 4. Windows Help
 5. Asian languages and fonts (MS Office 2010 installs without errors)
 6. Some rarely used fonts
 7. Speech engine
 8. Tablet features
 9. IIS
 10. Remote Desktop and Assistance
 11. Sync Center
 12. Windows Sounds, themes (aero presents)
 13. Windows Easy Transfer

Yêu cầu hệ thống

CPU: 1 (GHz) hoặc nhanh hơn

RAM: 512 megabytes (MB)

HDD: 4 GB trống trên ổ cứng

Đồ họa: Hỗ trợ DirectX 9


Tải Về Windows 7 Ultimate Super Lite


Link Tốc Độ Cao

Link Dự Phòng Fshare

Mã MD5: 901B0144 – CAC8D902 – B87DAEE8 – B44DB63C

 

loading...

Để lại một trả lời