Browsing loại

Giải pháp bảo mật

Làm thế nào để biết có ai đó đã truy cập và sử dụng máy tính của bạn mà không được cho phép?

Nhiều người dùng không có thói quen đặt mật khẩu cho máy tính của mình, nhất là khi làm việc ở văn phòng. Tuy nhiên điều này cũng gây ra một số rắc rối vì người lạ có thể truy cập trái phép máy tính của bạn để lấy cắp thông tin hoặc sử dụng…
Đọc thêm...